Hvad betyder Tarifmodel 3.0 for min virksomhed? 

 

Den 1. juli 2024 indfører Netselskabet Elværk en ny tarifmodel, Tarifmodel 3.0.
 
Tarifmodel 3.0 introducerer nye lastperioder, og det påvirker din virksomhed afhængigt af, om din virksomhed er lav- eller højspændingstilsluttet.

Hvorfor indfører vi Tarifmodel 3.0?

Formålet er at skabe en mere stabil belastning af elnettet og reducere behovet for at lave omfattende udvidelser af elnettet. Det er vigtigt i en tid, hvor den grønne omstilling medfører et stigende elforbrug.

Samtidig sikrer Tarifmodel 3.0, at din betaling afspejler de faktiske omkostninger mere retfærdigt. Ved at tilpasse tarifstrukturerne til udviklingen i energisektoren, skaber vi en mere bæredygtig og effektiv elforsyning til gavn for både dig og lokalsamfundet.

  

Er din virksomhed tilsluttet i kategori C?

For virksomheder i denne kategori vil der være prismæssige forskelle på nettariffen afhængigt af, hvornår man bruger strømmen.

Døgnet deles op i tre lastperioder:

  • Lavlast (kl. 0:00-6:00)
  • Højlast (kl. 6:00-17:00 og kl. 21:00-24:00)
  • Spidslast (kl. 17:00-21:00)

De nye lastperioder betyder, at virksomheder med fordel kan justere deres forbrugsmønstre og flytte forbruget til perioder af døgnet med lavere efterspørgsel på elnettet. Det kan føre til betydelige besparelser på elregningen, og det vil samtidig fremme en mere effektiv udnyttelse af elnettet.

 

Lastperioder for C-forbrugere

Se vores priser

 

 

 

Er din virksomhed tilsluttet i kategorien B-lav, B-høj, A-lav eller A-høj?

For virksomheder, der er tilsluttet på de højere spændingsniveauer, fordeles lastperioder mellem sommer- og vintersæson, og der skelnes mellem hverdage samt weekend og helligdage. 

Sommersæson:

  • Lavlast: Kl. 0:00-6:00 (hverdage) og kl. 0:00-24:00 (weekend og helligdage)
  • Højlast: Kl. 6.00-24.00 (hverdage)

Vintersæson:

  • Lavlast: kl. 0:00-6:00
  • Højlast: Kl. 21:00-24:00 (hverdage) og 6:00-24:00 (weekend og helligdage)
  • Spidslast: Kl. 6:00-21:00 (hverdage)

Virksomheder på de højere spændingsniveauer kan med fordel tilrettelægge produktionen efter lastperioder, hvor efterspørgslen på elnettet er lavere.

Lastperioder for storforbrugere

Se vores priser

Hvad er effektbetaling?

 

Et nyt betalingselement for B-høj, A-lav og A-høj-kunder

Virksomheder, der er tilsluttet de højeste spændingsniveauer, vil typisk være så store, at det har været nødvendigt at ombygge elnet til deres specifikke behov. En ren kWh-betaling vil derfor ikke afspejle de omkostninger, der har været forbundet med at forsyne disse virksomheder og deres effektbehov.

Derfor introducerer Tarifmodel 3.0 en årlig effektbetaling for højspændingstilsluttede virksomheder.

 

Hvad er effektbetaling?

Effektbetaling er et fast beløb, som er baseret på hvor meget effekt, virksomheden i praksis råder over. Effektbetalingen udregnes på baggrund af virksomhedens effekttræk over det foregående år, og forbruget opgøres fra 1. august og et år tilbage.

Effektbefalingen vil cirka udgøre en fjerdedel af den samlede betaling, mens de kunder, der betaler effektbetaling, samtidig vil få en lavere løbende variabel tarif, da det i mindre grad er energiforbruget, der driver effektbehovet.

Emballageproducent Kellpo A/S

 

”Det er vigtigt for os at forstå, hvordan ændringer i tariffer påvirker vores virksomhed. Der er selvfølgelig et økonomisk incitament, men som lokal virksomhed er vi også bevidste om vores ansvar for at udnytte ressourcerne bedst muligt til gavn for alle. Dette gælder også i forhold til at optimere kapaciteten i elnettet."

Kjeld Pedersen, CEO & ejer af Kellpo A/S.

Læs mere