Strømsvigt

 

Det er vores fornemste opgave at sikre en stabil levering af el.
Her kan du se aktuelle strømafbrydelser, og få gode råd til, hvad du selv kan gøre.

Se strømafbrydelser og spar opkaldet

 

På kortet herunder kan du få et overblik over aktuelle strømafbrydelser i Thy og på Mors. Du kan søge på en specifik adresse i søgefeltet og få vished for, om din bolig er ramt af strømsvigt.

 - uvarslet fejl/strømafbrydelse

 - planlagt strømafbrydelse

Strømmen er gået, hvad nu?

 

Der kan være flere årsager til en strømafbrydelse. Hvis fejlen sker i elnettet, er strømafbrydelsen som oftest kortvarig, og du kan derfor forvente, at strømmen hurtigt er genetableret.

Har du svært ved at gennemskue grunden til strømafbrydelse i din bolig, kan du med de tre enkle steps herunder finde frem til årsagen.

Undgå overophedning

 

Cirkulationspumper og styringsanlæg for solfanger og fastbrændselskedler bliver påvirket af strømsvigt, og i værste fald kan de blive beskadiget som følge af overophedning.

Med et nødstrømsanlæg kan du undgå risikoen for overophedning. For yderligere information om priser og muligheder kan du kontakte en leverandør af solfangeranlæg og fastbrændselskedler.

Brownouts i vinteret 2022

 

Danmark og Europa står over for en vinter med potentiel energikrise, fordi efterspørgslen på el risikerer at overstige produktion og import. Sker det, kan det i yderste nødstilfælde blive nødvendigt at begrænse elforbruget i Danmark med såkaldte brownouts, hvilket betyder, at der laves planlagt strømafbrydelse i en kortere periode på to timer for at undgå et sammenbrud i det danske elnet.  

Danmark står i en situation uden fortilfælde, og derfor bliver situationen overvåget tæt af Energinet, som er er den systemansvarlige virksomhed. Du kan læse mere på Energinets hjemmeside.

1. Tjek sikringerne

Er der gået en sikring, skal du udskifte den.

Husk at slå gruppeafbryderen fra først.

2. Hvad med naboen?

Hvis der ikke er gået en sikring, og dine naboer heller ikke har strøm, så ring til os.

72 19 89 80

3.  Kun din bolig?

Hvis det kun er din bolig, der mangler strøm, er der sandsynligvis en fejl i en af dine elinstallationer.

Læs guiden

SMS-service

 

Tilmeld dig vores sms-service og få direkte besked, hvis der er driftsforstyrrelser på din adresse. Som udgangspunkt modtager du en besked på de adresser, der er registreret på husstanden.