Priser

 

Her fremgår de priser, gebyrer mv., som skal opkræves af elhandelsselskabet på vegne af Elværk.

Generelle forhold

 

For kunder tilsluttet Elværk pr. 1/1-2022

Elværk opkræver via din elleverandør betaling for transport på nettet og abonnement. Hertil kommer opkrævningen fra elleverandøren for markedsel samt statsafgifter. Læs mere på www.elpris.dk.

Betalingen for anvendelse af elnettet afhænger af tilslutningspunktet, se herunder.

Tidsdifferentierede nettariffer

 

Nu belønnes de kunder, der flytter elforbruget

Fra 1. februar 2022 introduceres tidsdifferentierede nettarriffer i Thy og på Mors. Tiltaget sker som følge af en ny tarifmodel for transport af strøm, som implementeres i alle danske elnetselskaber. Med timedifferentierede tariffer bliver det attraktivt for virksomheder og private forbrugere at skubbe elforbruget til tidspunkter på døgnet, hvor belastningen i elnettet er lavest.

Elektrificering spiller en helt central rolle i den grønne omstilling, og vi kigger derfor ind i en fremtid med et stigende strømforbrug – også i Thy og på Mors. Kapaciteten i elnettet bliver derfor udfordret, hvilket vil gøre det svært at opretholde den meget høje forsyningssikkerhed, vi kender i dag. Det er på den baggrund, at beslutningen om at indføre tidsdifferentierede nettariffer er truffet.

 

Elpriser

 

Gebyrer

For kunder tilsluttet Elværk

Priser

For kunder tilsluttet Elværk

Tilslutningsbidrag

For kunder tilsluttet Elværk

Elproducerende anlæg

 

Herunder har vi samlet en række oplysninger til dig, som ejer VE-anlæg

Vindmølle, kraftvarme- og biogasanlæg

Decentral produktion i Elværk's område.

Pr. 1/1-2021

Abonnement vindmølle

Abonnement kraftvarme- og biogasanlæg

Forbrugstariffer for producenter

Gældende fra 1/2-2022

Gældende fra 1/9-2022

Flyt med VE-anlæg

Hvis du skal fraflytte et hus med VE-anlæg, har du brug for GSRN-nummeret på dit anlæg, når du melder flytning til Energinet. Få oplyst dit GSRN-nummer her:

Guide og formular